Άνοιξε και επίσημα η εφαρμογή για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης και στην Αττική μετά την ανακοίνωση που είχε γίνει από στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Έτσι από σήμερα θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά η αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης. Ο τρόπος να γίνει θα είναι πολύ εύκολος με τον πολίτη να ανεβάζει τα δικαιολογητικά, τη φωτογραφία, ακόμα και την ψηφιακή υπογραφή.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω της ιστοσελίδας (https://drivers-vehicles.services.gov.gr) και ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον παραπάνω ιστότοπο να καταχωρούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.

Για την είσοδο των ενδιαφερόμενων στην ανωτέρω εφαρμογή απαιτείται η ταυτοποίησή τους με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη συνέχεια οι ανωτέρω υπηρεσίες θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου, για να γίνει η έκδοση της νέας άδειας οδήγησης.