Φόρος Πολυτελείας

Φόρος Πολυτελείας 2015

ΚυβισμόςΤεκμήριο0 - 5 Έτη6 - 10 Έτη
1.929 κ.εκ.8.374€419€293€
2.000 κ.εκ.8.800€440€308€
2.100 κ.εκ.9.700€485€340€
2.200 κ.εκ.10.600€530€371€
2.300 κ.εκ.11.500€575€403€
2.400 κ.εκ.12.400€620€434€
2.500 κ.εκ.13.300€1.729€1.210€
2.600 κ.εκ.14.200€1.846€1.292€
2.700 κ.εκ.15.100€1.963€1.374€
2.800 κ.εκ.16.000€2.080€1.456€
2.900 κ.εκ.16.900€2.197€1.538€
3.000 κ.εκ.17.800€2.314€1.620€
3.100 κ.εκ.19.000€2.470€1.729€
3.200 κ.εκ.20.200€2.626€1.838€
3.300 κ.εκ.21.400€2.782€1.947€
3.400 κ.εκ.22.600€2.938€2.057€
3.500 κ.εκ.23.800€3.094€2.166€
3.600 κ.εκ.25.000€3.250€2.275€
3.700 κ.εκ.26.200€3.406€2.384€
3.800 κ.εκ.27.400€3.562€2.493€
3.900 κ.εκ.28.600€3.718€2.603€
4.000 κ.εκ.29.800€3.874€2.712€
4.100 κ.εκ.31.000€4.030€2.821€
4.200 κ.εκ.32.200€4.186€2.930€
4.300 κ.εκ.33.400€4.342€3.039€
4.400 κ.εκ.34.600€4.498€3.149€
4.500 κ.εκ.35.800€4.654€3.258€
4.600 κ.εκ.37.000€4.810€3.367€
4.700 κ.εκ.38.200€4.966€3.476€
4.800 κ.εκ.39.400€5.122€3.585€
4.900 κ.εκ.40.600€5.278€3.695€
5.000 κ.εκ.41.800€5.434€3.804€