Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, ανακοίνωσε δύο ανακλήσεις 4.566 οχημάτων Lancer, Lancer Sportback, ASX και Space Star, με ημερομηνία παραγωγής από τον Ιούνιο του 2003 έως τον Απρίλιο του 2018.

Η πρώτη ανάκληση αφορά σε 2.991 Lancer µε κωδικό μοντέλου CS0A, CS0W, CT9A και χρονολογία κατασκευής από τον Ιούνιο 2003 έως το Δεκέμβριο 2008. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι στο συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται ο μηχανισμός ενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού στην περίπτωση μόνο που αυτός ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια ατυχήματος, να παράξει μεγαλύτερη πίεση φουσκώματος από την κανονική, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει την ρήξη του και ενδεχομένως τον τραυματισμό του συνοδηγού. Η λειτουργία των υπόλοιπων αερόσακων παραμένει ανεπηρέαστη.

Η δεύτερη ανάκληση αφορά σε 1.575 ASX µε κωδικό μοντέλου CA1W, Lancer µε κωδικό μοντέλου CY1A & CY6A, Lancer Sportback µε κωδικό μοντέλου CX1A & CX6A και Space Star µε κωδικό μοντέλου A03A και χρονολογία κατασκευής από τον Ιούνιο 2010 έως τον Απρίλιο 2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι στο συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων λόγω του λογισμικού της μονάδας ECU αναφορικά µε την κατάστασης φόρτισης (SOC) ενδέχεται ο κινητήρας ECU ή το AS&G-ECU να προσδιορίσει λανθασμένα ότι η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και να σταματήσει τη λειτουργία του κινητήρα ακόμη και αν αυτή έχει υποστεί φθορά ή ακόμα και όταν είναι κάτω από το όριο σωστής λειτουργίας που απαιτείται από το σύστημα AS&G.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mitsubishi επιθυμούν για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210-3483300 και 210-3483795 ή στο email: info@saracakis.gr.