Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., επίσημο αντιπρόσωπο των αυτοκινήτων Toyota στη χώρα μας, ανακοινώνει δύο ανακλήσεις συνολικού αριθμού 33.308 Avensis, Corolla, Picnic, Yaris και Verso με ημερομηνία παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2001 έως τον Μάιο του 2007.

Η πρώτη αφορά σε 7.889 Avensis, Corolla, Picnic, Yaris και Verso με ημερομηνία παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2001 έως τον Απρίλιο του 2006. Το πρόβλημα εντοπίζεται στους αερόσακους Takata SPI, PSPI, PSPI-L που περιέχουν ως προωθητικό υλικό νιτρικό αμμώνιο, χωρίς παράγοντα κατακράτησης υγρασίας. Στα οχήματα αυτά έχει στο παρελθόν αντικατασταθεί ο αερόσακος του συνοδηγού, στα πλαίσια της πρώτης φάσης της ανάκλησης που πραγματοποιεί ο κατασκευαστής για αυτόν τον λόγο.

Σύμφωνα µε αναφορές του κατασκευαστή Takata, μετά από μακροχρόνια έκθεση του οχήματος σε συνθήκες υψηλής απόλυτης υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, το προωθητικό υλικό του πυροκροτητή του αερόσακου ενδέχεται βαθμιαία να αποδομηθεί. Σαν αποτέλεσμα, σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου, υπάρχει το ενδεχόμενο ο πυροκροτητής να διαρραγεί και μεταλλικά θραύσματα να εκτοξευτούν στο εσωτερικό του οχήματος, προκαλώντας τραυματισμό στους επιβαίνοντες του οχήματος.

Η δεύτερη ανάκληση αφορά σε 25.419 οχήματα Avensis, Corolla και Verso με ημερομηνία παραγωγής από τον Ιούλιο του 2002 έως τον Μάιο του 2007. Εδώ το πρόβλημα εντοπίζεται στην κεντρική μονάδα ελέγχου των αερόσακων όπου αποτελείται από ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα (ASICs). Όταν εκτίθενται σε υψηλό επαγωγικό ηλεκτρονικό θόρυβο που προέρχεται από τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του οχήματος, τα ηλεκτρονικά αυτά κυκλώματα ενδέχεται να βραχυκυκλώσουν και να προκληθεί µη προβλεπόμενη ροή ρεύματος και αυξημένη θερμότητα.

Εάν αυτό συμβεί, υπάρχει η πιθανότητα, να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα, η οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της σχετικής ενδεικτικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του οχήματος και στην απενεργοποίηση των προεντατήρων των ζωνών ασφαλείας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα ενδέχεται να οδηγήσει σε ακούσια εκτόνωση των αερόσακων, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβαινόντων ή την πιθανότητα ατυχήματος.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και η αντικατάσταση των υλικών όπου χρειαστεί, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toyota Ελλάς στο τηλέφωνο 210-2808222 και ώρες 09:00-17:00.