Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ανακοίνωσε την ανάκληση 247 οχημάτων Avensis και RAV4, με κινητήρες πετρελαίου και ημερομηνία παραγωγής από το Μάιο του 2015 έως το Μάιο του 2018.

Στα εμπλεκόμενα οχήματα, υπάρχει η πιθανότητα να παρατηρηθεί διαρροή ψυκτικού υγρού στο εσωτερικό του ψυγείου ανακυκλοφορίας καυσαερίων (ψυγείο EGR), λόγω μη επαρκούς αντοχής του ψυγείου. Εάν αυτό συμβεί, κάτω από συνθήκες συνεχούς χρήσης, το ψυκτικό υγρό ενδέχεται να αναμιχθεί με την αιθάλη και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, που υπό κανονικές συνθήκες αναπτύσσονται στο σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων, θα μπορούσαν σταδιακά να δημιουργηθούν εναποθέσεις σωματιδίων με πολύ υψηλή θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο EGR και την πολλαπλή εισαγωγής του κινητήρα.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη λόγω υψηλής θερμότητας σε συγκεκριμένα σημεία στο σύστημα εισαγωγής, η οποία θα έχει σαν πιθανό αποτέλεσμα τη μείωση ισχύος του κινητήρα και την ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας ελέγχου του κινητήρα στον πίνακα οργάνων. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την παραμόρφωση της πολλαπλής εισαγωγής, ενώ σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις δεν αποκλείεται η πιθανότητα ανάφλεξης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν, για να γίνει η σχετική αντικατάσταση του ψυγείου ανακυκλοφορίας καυσαερίων, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toyota Ελλάς στο τηλέφωνο 210-2808222 και ώρες 09:00-17:00.