Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 587 οχημάτων C-Class και GLC (ΚΣ 205, 253), με έτος παραγωγής από το 2016 έως το 2020.

Η Mercedes-Benz AG διαπίστωσε ότι σε ορισμένα οχήματα ενδέχεται η σύνδεση των σωλήνων αερίου του συστήματος αδρανοποίησης να μην αντιστοιχεί στις προδιαγραφές. Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα αδρανοποίησης είναι σχεδιασμένο να τροφοδοτεί στοχευμένα αδρανές αργό αέριο για τη ψύξη σημείων, στα οποία το ψυκτικό μέσο R1234yf που διαρρέει θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με καυτά εξαρτήματα του κινητήρα. Η εσφαλμένη σύνδεση των σωλήνων αερίου θα μπορούσε να επηρεάσει την προβλεπόμενη κατανομή του αργού αερίου και, κατά συνέπεια, τη μείωση της θερμοκρασίας (ψύξη). Εξαιτίας αυτού, δεν θα μπορούσε να μετριαστεί, όπως προβλέπεται, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε περίπτωση ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ελεγχθεί προληπτικά η σύνδεση αγωγών του συστήματος αδρανοποίησης και εάν χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.