Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Πλειάδες Motors Α.Ε., ανακοίνωσε την ανάκληση 204 Subaru Impreza (τύποι: G3 περιόδου 2008-2014 και G4 περιόδου 2012-2016), WRX STI (τύπος G3 περιόδου 2008-2014), XV (τύπος G4 περιόδου 2012-2016) και Forester (τύπος SJ περιόδου 2013-2015).

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο αέριο σιλικόνης που εισάγεται ενδεχομένως στο όχημα µέσω ποικιλίας καταναλωτικών αγαθών, το οποίο μπορεί να εισχωρήσει στο περίβλημα του διακόπτη φώτων φρένων και να οδηγήσει σε αστοχία αγωγιμότητας µε αποτέλεσμα η προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία του VDC να ανάβει και τα φώτα φρένων να μην ανάβουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Subaru επιθυμούν, για να γίνει αντικατάσταση του διακόπτη φώτων φρένων, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της εταιρείας Πλειάδες Motors Α.Ε., στο τηλέφωνο 210-68033390 και ώρες 09:00-17:00.