Οι εξελίξεις και οι πληροφορίες για το θέμα του COVID-19 κινούνται με ραγδαίους ρυθμούς. Η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Δακτυλίου της Αθήνας από τις 17/03/2020 έως το τέλος Απριλίου, λόγω του COVID-19.

Επιπλέον, για την ώρα η κυβέρνηση αποφάσισε να μην υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι αν δεν υπακούσουμε στα μέτρα με ατομική ευθύνη ο καθένας δε θα γίνει μελλοντικά. Τέλος, τα πρατήρια καυσίμων θα παραμείνουν ανοιχτά και ο ανεφοδιασμός θα γίνεται κανονικά.