Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 483 E-Class και CLS (ΚΣ 213, 238 και 257) με έτος παραγωγής από το 2015 έως το 2019.

Στα εμπλεκόμενα οχήματα ενδέχεται να σχηματιστούν αγώγιμες συνδέσεις στη ράγα διανομής ρεύματος στον χώρο του κινητήρα λόγω ηλεκτροχημικών διαδικασιών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ροές ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που, πιθανώς, θα προκύψουν, ενδέχεται να υποστεί θερμική καταπόνηση το πλαστικό της ράγας διανομής ρεύματος. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να τροποποιηθεί προληπτικά η ράγα διανομής ρεύματος και να τοποθετηθεί ένα ξεχωριστό ηλεκτρικό καλώδιο, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 και 00302112111597.