Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Opel Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό εισαγωγέα των αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 216 οχημάτων Grandland X (Τα 175 από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί στους ιδιοκτήτες τους), με χρονολογία παραγωγής 2019-2020. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις εκπομπές NOx.

Ένας περιορισμένος αριθμός από τα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να παρουσιάσει μία δυσλειτουργία στο σύστημα έκχυσης ουρίας, με αποτέλεσμα την πιθανή αύξηση των εκπομπών NOx. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Opel επιθυμούν, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 211-2111543.