Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα, την ανάκληση 139 ASX µε κωδικό μοντέλου GA0W. Πρόκειται για αυτοκίνητα με έτος παραγωγής από το 2013 έως και το 2016.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στον άξονα του χειρόφρενου (μοχλικό δαγκάνας), το οποίο ενδέχεται να κολλήσει λόγω διάβρωσης και ο αυτόματος ρυθμιστής της πίσω δαγκάνας να µη λειτουργεί επαρκώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το χειρόφρενο να µην έχει την ίδια αποτελεσματικότητα κατά την διάρκεια των ελιγμών στάθμευσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήµατος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mitsubishi επιθυμούν για να γίνει αντικατάσταση των επηρεαζόμενων ανταλλακτικών χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 – 3483300 και 210 – 3483795 ή µέσω e – mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@saracakis.gr.