Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Opel Ελλάς Α.Ε.Ε., επίσημο εισαγωγέα των αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 135 οχημάτων Crossland X, με χρονολογία παραγωγής 2018-2019. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα ελέγχου λάμδα.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα το σύστημα ελέγχου λάμδα δεν λειτουργεί με επαρκή ακρίβεια (παρέκκλιση λογισμικού), με αποτέλεσμα να εμφανίζεται υπέρβαση ορίου NOx. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Opel επιθυμούν, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 211-2111543.παραπάνω διορθωτική ενέργεια.