Κάθε χρόνο ακούγαμε πως θα αλλάξουν τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια έχουν μείνει αμετάβλητα. Από την 01/01/2021 όμως τα νέα αυτοκίνητα που θα αγοράζονται θα υπολογίζονται με τα νέα τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο νομοσχέδιο τα τέλη κυκλοφορίας των συγκεκριμένων αυτοκινήτων θα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO2 στο πρότυπο WLTP που αναγράφονται στην άδεια του οχήματος και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο Τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού Τελών Ταξινόμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίστηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω.

Τα Τέλη Κυκλοφορίας από 01/01/2021

Γραμμάρια CO2/χλμΤιμή
0-122 γρ.χλμ0€
123-139 γρ/χλμ0,64€
140-166 γρ/χλμ0,70€
167-208 γρ/χλμ0,85€
209-224 γρ/χλμ1,87€
225-240 γρ/χλμ2,20€
241-260 γρ/χλμ2,50€
261-280 γρ/χλμ2,70€
281 και άνω γρ/χλμ2,82€