Μετά το σάλο που ξέσπασε σχετικά με την οδήγηση μοτοσυκλέτας μέχρι 125 κ.εκ., με δίπλωμα αυτοκινήτου κατηγορίας Β, χωρίς να χρειάζονται τα απαραίτητα μαθήματα και οι εξετάσεις το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έβγαλε την εξής ανακοίνωση.

“Με αφορμή την Κοινή Υπουργική Απόφαση (A3/Οικ. 56475/6635) που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις  διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο στην προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου των αδειών οδήγησης.

Συνεπώς, δεν δίνεται αυτόματα το δικαίωμα οδήγησης δικύκλου κατηγορίας Α1 από κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, για το οποίο απαιτείται νόμος, ο οποίος, αν και εφόσον εκδοθεί, θα περιγράφει τους  όρους και προϋποθέσεις για την ισοδυναμία των αδειών οδήγησης.

Έτσι, με τη συγκεκριμένη απόφαση δεν αλλάζει το ισχύον πλαίσιο για τις άδειες οδήγησης και συνεπώς, τα σχετικά δημοσιεύματα, καθώς και τυχόν σκόπιμες και παραπλανητικές αντιδράσεις φορέων, δεν έχουν καμία βάση.

Γενικότερα, στο πλαίσιο που παρέχει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και με βάση τις καλές πρακτικές άλλων χωρών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εξετάσει το ζήτημα των ισοδυναμιών στο πλαίσιο της νομοθετικής παρέμβασης για τη Μικροκινητικότητα”.

Μετά από όλα αυτά τα συμπεράσματα δικά σας. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται κάτι από κυβερνήσεις και σε ελάχιστο χρόνο μετά αλλάζουν και πάλι οι αποφάσεις. Όπως και να έχει εμείς συνιστούμε σε όποιον θέλει να οδηγήσει μηχανή να είναι εξοικειωμένος και έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.