Στην ιστοσελίδα του Taxis αναρτήθηκαν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2019, τα οποία δεν έχουν αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα τα Τέλη Κυκλοφορίας κυμαίνονται από 22€ έως 1.230€, για αυτούς που έχουν αυτοκίνητο πριν το 2000. Σε αυτούς που έχουν από το 2001 έως το 2005 τα Τέλη Κυκλοφορίας είναι από 22€ έως 1.260€, ενώ για αυτούς που έχουν από το 2006 έως τις 31/10/2010 είναι από 22€ έως 1.380€.

Από 01/11/2010 ισχύουν τα Τέλη Κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων του οχήματος. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εισέλθουν στη σελίδα του Taxis και από εκεί με τους κωδικούς τους ή χωρίς θα μπορούν να εκτυπώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας. Η ημερομηνία πληρωμής είναι μέχρι 31/12/2018. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληρώσουν στα τραπεζικά καταστήματα ή μέσω των άλλων λύσεων που προσφέρουν οι τράπεζες όπως το Web Banking και το Phone Banking.

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέχρι το 2000. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.

ΚυβισμόςΤιμή
Έως 300 κ.εκ.22€
301-785 κ.εκ.55€
786-1.071 κ.εκ.120€
1.072-1.357 κ.εκ.135€
1.358-1.548 κ.εκ.225€
1.549-1.738 κ.εκ.250€
1.739-1.928 κ.εκ.280€
1.929-2.357 κ.εκ.615€
2.358-3.000 κ.εκ.820€
3.001-4.000 κ.εκ.1.025€
4.001 και άνω κ.εκ.1.230€

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από το 2001 έως το 2005. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.

ΚυβισμόςΤιμή
Έως 300 κ.εκ.22€
301-785 κ.εκ.55€
786-1.071 κ.εκ.120€
1.072-1.357 κ.εκ.135€
1.358-1.548 κ.εκ.240€
1.549-1.738 κ.εκ.265€
1.739-1.928 κ.εκ.300€
1.929-2.357 κ.εκ.630€
2.358-3.000 κ.εκ.840€
3.001-4.000 κ.εκ.1.050€
4.001 και άνω1.260€

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν από το 2006 έως 31/10/2010. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυβισμό.

ΚυβισμόςΤιμή
Έως 300 κ.εκ.22€
301-785 κ.εκ.55€
786-1.071 κ.εκ.120€
1.072-1.357 κ.εκ.135€
1.358-1.548 κ.εκ.255€
1.549-1.738 κ.εκ.280€
1.739-1.928 κ.εκ.320€
1.929-2.357 κ.εκ.690€
2.358-3.000 κ.εκ.920€
3.001-4.000 κ.εκ.1.150€
4.001 και άνω κ.εκ.1.380€

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 01/11/2010. Τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γρ CO2/χλμ).

Γραμμάρια CO2/χλμΤιμή
0-90 γρ/χλμ0€
91-100 γρ/χλμ0,90€
101-120 γρ/χλμ0,98€
121-140 γρ/χλμ1,20€
141-160 γρ/χλμ1,85€
161-180 γρ/χλμ2,45€
181-200 γρ/χλμ2,78€
201-250 γρ/χλμ3,05€
251 και άνω γρ/χλμ3,72€