Σύγχυση επικράτησε σε πολλούς για την πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας, αφού οι περισσότεροι νόμιζαν ότι ηλεκτρονικά θα μπορούσαν να πληρώσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, κάτι που δεν ίσχυε, αφού η καταλυτική ημερομηνία ήταν την Παρασκευή στις 26 Φεβρουαρίου.

Για αυτό το λόγο το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει παράταση έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου για να πληρωθούν τα Τέλη Κυκλοφορίας. Επιπλέον, διευκρινίστηκε πως όπου τυχόν καταβλήθηκαν Τέλη Κυκλοφορίας με πρόστιμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.