Ανάκληση για 966 Volvo

Ανάκληση για 966 Volvo

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Volvo ανακοίνωσε την ανάκληση 966 Volvo στη χώρα μας. Πρόκειται για τα V40, V40 Cross Country, S60, V60, V70 και S80 με ημερομηνία παραγωγής 2011 – 2015. Στα παραπάνω οχήματα το πρόβλημα εντοπίζεται στην αύξηση της θερμοκρασίας σε συγκεκριμένες συνθήκες οδήγησης και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, όπως μεγάλη επιτάχυνση ή υψηλό φορτίο μετά από κρύα εκκίνηση.

anaklisi-volvo-v40-1

Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται η αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα να είναι ανομοιόμορφη, η οποία μπορεί να προκληθεί από μικρή διαρροή ψυκτικού υγρού του κινητήρα και εμφάνιση της προειδοποιητικής ένδειξης χαμηλής στάθμης. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να υπάρξει διαρροή λιπαντικού στον κινητήρα, ακολουθούμενη από οσμή και εμφάνιση καπνού. Αν το λάδι έρθει σε επαφή με θερμή επιφάνεια, μπορεί σταδιακά να αναφλεγεί στο χώρο του κινητήρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο ατύχημα που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo επιθυμούν για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών όπου απαιτείται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Volvo στο τηλέφωνο 210 – 5794900.