Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 602 Sprinter (ΚΣ 907) με έτος παραγωγής από το 2019 έως το 2020.

Μετά από έλεγχο στα συγκεκριμένα οχήματα διαπιστώθηκε ότι, ενδέχεται οι εύκαμπτοι σωλήνες φρένων να ακουμπούν στο πίσω τμήμα του εσωτερικού τμήματος του μπροστινού φτερού. Εξαιτίας αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν τριβές κατά την οδήγηση, οι οποίες θα οδηγούσαν ακόμη και σε φθορά του εύκαμπτου σωλήνα φρένων, με συνέπεια τη διαρροή υγρού φρένων. Εάν ο οδηγός δεν προσέξει την αντίστοιχη προειδοποιητική λυχνία για τη στάθμη υγρού φρένων στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων, θα μπορούσε να αυξηθεί η απόσταση πέδησης λόγω της σταδιακής απώλειας υγρού φρένων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων φρένων και εάν χρειάζεται, να αντικατασταθούν, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 και 00302112111597.