Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Peugeot Hellas ανακοινώνει την ανάκληση 57 μοντέλων 308 με κωδικό T9 και ημερομηνία παραγωγής από 15/01/2015 έως 20/07/2015. Η Στα επηρεαζόμενα οχήματα, το πρόβλημα εντοπίζεται στις βίδες των ψαλιδιών εμπρός, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Peugeot επιθυμούν για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών όπου απαιτείται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας AIGLON ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 – 6700364, ημέρες και ώρες εργάσιμες.