Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Toyota Hellas ανακοίνωσαν την ανάκληση 555 Toyota Yaris με ημερομηνία παραγωγής από 13 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2015. Στα εν λόγω οχήματα το πρόβλημα εστιάζεται στο ενδεχόμενο αποκόλλησης του άνω μέρους των αμορτισέρ, με αποτέλεσμα την απώλεια της σταθερότητας του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα ατύχημα που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, προκειμένου να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των ανταλλακτικών, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ιδιοκτήτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Toyota Hellas στο τηλέφωνο 210 – 2808222 και ώρες 09:00 – 17:00.