Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία την επίσημη αντιπροσωπεία της Nissan στην Ελλάδα προχωρούν σε άμεση ανάκληση 4.800 Note. Συγκεκριμένα ανακαλούνται Note με ημερομηνία παραγωγής από 30/08/2005 έως 31/12/2011. Το πρόβλημα εντοπίζεται στους αερόσακους της εταιρείας Takata, οι οποίοι μπορεί να παρουσιάσουν αλλοίωση στην πυκνότητα του προωθητικού αερίου, μέσα σε ορισμένους αναφλεκτήρες Takata τύπου SDI, που παρήχθησαν μεταξύ του 2005 και του 2010.

nissan note 2Σε περίπτωση ανοίγματος του αερόσακου του οδηγού, μπορεί να αυξηθεί ακανόνιστα η εσωτερική πίεση του αναφλεκτήρα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να υπάρξει αποκόλλησή του από την βάση στήριξής του. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan επιθυμούν για τον έλεγχο και την αντικατάσταση όπου απαιτείται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Nissan στα τηλέφωνα 210 – 3489313 και 210 – 3489438, ημέρες και ώρες γραφείου.