Η Ford ανακοίνωσε την ανάκληση 248 Fiesta και 55 Transit. Συγκεκριμένα ανακαλούνται 248 Fiesta με ημερομηνία παραγωγής από 23/09/2014 έως 11/11/2014, στα οποία εντοπίστηκε σφάλμα κατά τη διαδικασία κατασκευής, μια παρτίδα αγκραφών-ασφαλειών των πίσω ζωνών ασφαλείας ενδέχεται να έχει ελαττωματικό μηχανισμό ασφάλισης. Σε περίπτωση ατυχήματος μετωπικής σύγκρουσης ενδέχεται να μην λειτουργήσει ο μηχανισμός και ο πίσω επιβάτης να μην έχει καμία προστασία από τη ζώνη ασφαλείας.

anaklisi ford 2Επιπλέον ανακαλούνται 55 Transit με ημερομηνία παραγωγής από 12/09/14 – 26/01/15 με κωδικούς πλαισίου NM0PXXTTGPEB80049 και WF0XXXTTGXEG58317, στα οποία λόγω σφάλματος, μια παρτίδα μπεκ ψεκασμού που είναι τοποθετημένα στους κινητήρες χωρητικότητας 2,2 λίτρων, ενδέχεται να έχουν λανθασμένη συναρμολογημένη στην εσωτερική βαλβίδα. Η βαλβίδα μπορεί να παρουσιάσει αστοχία και να οδηγήσει σε απώλεια πίεσης του συλλέκτη καυσίμου με αποτέλεσμα το σβήσιμο του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή για να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford με σκοπό τον έλεγχο και την πιθανή αντικατάσταση του προβλήματος, όπου απαιτείται., χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.