Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes – Benz Hellas ανακοίνωσε την ανάκληση 6.694 C – Class και GLK σειράς 204 χρονολογίας από το Μάρτιο του 2006 έως το Νοέμβριο του 2009. Στα οχήματα αυτά ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή μη λειτουργία της μονάδας ελέγχου των αερόσακων, λόγω πιθανής διάβρωσης μερών στο εσωτερικό της.

mercedes-benz c-class anaklisi 1Το πρόβλημα αυτό αποτελεί μέρος της παγκόσμιας ανάκλησης, αφού στη μονάδα ελέγχου η οποία θα μπορούσε να σταματήσει τη λειτουργία της και κατ’ επέκταση να απενεργοποιηθούν οι αερόσακοι. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό αναμένεται να ενεργοποιηθεί η προειδοποιητική λυχνία του SRS, ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο ακούσιας ενεργοποίησης του συστήματος SRS, με ενδεχόμενο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο ατυχήματος ή και τραυματισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το παραπάνω πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ειδοποιηθούν εγγράφως, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes – Benz Hellas, προκειμένου να γίνει h αντικατάσταση του εγκεφάλου του συστήματος SRS, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Οι καταναλωτές που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης της Mercedes – Benz στο τηλέφωνο 8001176000.