Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Ford Motor Hellas, επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 85 οχημάτων Transit Connect, με ημερομηνία παραγωγής από 04/11/2014 μέχρι 18/02/2016.

Σύμφωνα με τον Κατασκευαστή, σε ορισμένα επιβατικά οχήματα Transit Connect, υπάρχει περίπτωση η πανοραμική υάλινη οροφή να μην έχει κολληθεί σωστά. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιβαίνοντες θα αντιληφθούν αεροδυναμικό θόρυβο ή/και εισροή νερού. Εφόσον τα παραπάνω συμπτώματα αγνοηθούν, υπάρχει η εξαιρετικά μικρή πιθανότητα η πανοραμική οροφή να αποκολληθεί από το όχημα. Στα επηρεαζόμενα οχήματα πρέπει να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί η πανοραμική υάλινη οροφή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford επιθυμούν, για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Ford ή στο τηλέφωνο 210–4805620.