Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Kia στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 733 οχημάτων Sportage QLe Diesel, Ceed CD Diesel και ProCeed CD Diesel, με ημερομηνία παραγωγής από το Νοέμβριο 2018 έως τον Σεπτέμβριο 2020.

Πιο συγκεκριμένα ανακαλούνται 644 Sportage QLe Diesel, από το Νοέμβριο 2018 έως το Σεπτέμβριο 2020, 85 Ceed CD Diesel, με ημερομηνία παραγωγής από το Νοέμβριο 2018 έως τον Αύγουστο 2020 και 4 ProCeed CD Diesel, με ημερομηνία παραγωγής από το Φεβρουάριο 2019 έως τον Ιανουάριο 2020. Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται λόγω ελαττωματικού φίλτρου αντλίας κενού/λαδιού, να προκληθεί δυσλειτουργία στην αντλία αφενός μη παρέχοντας επαρκή ποσότητα λαδιού και αφετέρου μη δημιουργώντας ικανοποιητική υποπίεση στο κύκλωμα υποβοήθησης φρένων.

Αποτέλεσμα αυτών να υπάρχει πιθανότητα αύξησης του διαστήματος (απόστασης) πέδησης, σε κανονικές συνθήκες οδήγησης, και συνεπώς κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος ο προληπτικός έλεγχος στο φίλτρο αντλίας κενού και αν χρειαστεί η αντικατάσταση της αντλίας κενού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω email ή προσωπικής επιστολής, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Kia επιθυμούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος φίλτρου και εφόσον απαιτείται η αντικατάσταση της αντλίας κενού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., στο τηλέφωνο 210-5507215 (αρμόδια κ. Μαρία Κατερτζιάδου).