Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Opel Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό εισαγωγέα των αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 698 οχημάτων Corsa (Τα 604 από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί στους ιδιοκτήτες τους), με χρονολογία παραγωγής 2020.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στις πλευρικούς αερόσακους. Σε έναν αριθμό οχημάτων ενδέχεται να υπάρξει μια ακούσια ενεργοποίηση του πλευρικού αερόσακου λόγω ανεπαρκούς ηλεκτρικής γείωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Opel επιθυμούν, για να γίνει έλεγχος και καθαρισμός του σημείου γείωσης του πλευρικού αερόσακου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Opel Ελλάς Α.Ε.Ε. στα τηλέφωνα 211-2111543.