Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία BMW Hellas ΑΕ ανακοίνωσε την ανάκληση 537 οχημάτων BMW E46 με ημερομηνία παραγωγής από 23 Οκτωβρίου 1997 έως 3 Ιουλίου 2000. Η ανάκληση αφορά στην επισκευή ή αντικατάσταση του αεροσάκου οδηγού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριμένα πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της BMW επιθυμούν προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της BMW στο τηλέφωνο 210-9118000 09:00-17:00 καθημερινά ή να επισκεφθούν το site www.bmw.gr.