Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes – Benz Hellas ανακοίνωσε την ανάκληση 503  C – Class, E – Class και GLC με ημερομηνία παραγωγής 2015 – 2016. Το πρόβλημα εστιάζεται στην πιθανή μειωμένη τάση κατά την εκκίνηση υπό ορισμένες συνθήκες προκαλώντας υπερφόρτωση. Σε περίπτωση που ο εκκινητής (μίζα) έχει μπλοκαριστεί από κάποια αιτία και ταυτόχρονα γίνουν επανειλημμένες και μεγάλης διάρκειας προσπάθειες επανεκκίνησης, μπορεί να υπερφορτωθεί και να υπερθερμανθεί ο περιοριστής ρεύματος.

Στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε να υπάρξει ανάφλεξη σε αυτά τα εξαρτήματα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes – Benz επιθυμούν για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών όπου απαιτείται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes – Benz στο τηλέφωνο 8001176000.