Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ανακοίνωσε την ανάκληση 5.010 οχημάτων Celica, RAV4, Starlet και Yaris με ημερομηνία παραγωγής από 05/06/1997 έως 31/08/1999. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για 38 Celica, με ημερομηνία παραγωγής από 07/07/1997 έως 19/07/1999, 851 RAV4, με ημερομηνία παραγωγής από 05/06/1997 έως 31/08/1999, 20 Starlet, με ημερομηνία παραγωγής από 15/10/1997 έως 23/12/1998 και 4.101 Yaris, με ημερομηνία παραγωγής από 18/09/1998 έως 31/05/1999.

Τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι εφοδιασμένα με αερόσακο οδηγού μονού σταδίου με πυροκροτητή που δεν περιέχει νιτρικές ενώσεις (ονομαζόμενος Takata NADI). Αυτού του είδους οι πυροκροτητές δεν περιέχουν ως προωθητικό μέσο νιτρικό αμμώνιο (PSAN). Παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από την Toyota, στα οχήματα που εμπλέκονται, το προωθητικό μέσο σε κάποιους από τους πυροκροτητές ενδέχεται να έχει απορροφήσει υγρασία με την πάροδο του χρόνου.

Η απορρόφηση υγρασίας στο προωθητικό μέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραδεία ανάπτυξη ή διάρρηξη του πυροκροτητή σε καταστάσεις όπου χρειαστεί να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι. Το ενδεχόμενο μιας εκτόνωσης μη σύμφωνης με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή εξαρτάται ίσως και από άλλους παράγοντες και μεταβλητές πέραν της απορρόφησης υγρασίας από το προωθητικό μέσο και δεν έχει ακόμη πλήρως αναλυθεί από την Takata ή την Toyota.

Στην περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ο αερόσακος, μια εκτόνωση μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού. Η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιου είδους περιστατικών στα εμπλεκόμενα οχήματα είναι άγνωστη, αλλά, λόγω της ιδιαιτερότητας και της απαιτούμενης προσοχής που χρίζει τον εν λόγω θέμα, η Toyota εκτελεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν για να γίνει έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση του αερόσακου οδηγού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toyota Ελλάς στο τηλέφωνο 210-2808222 και ώρες 09:00-17:00.