Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την ανάκληση 4.408 οχημάτων i30 εργοστασίου κατασκευής Κορέας (FD), με ημερομηνία παραγωγής από το Μάρτιο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2008 και αριθμό πλαισίου από KMHDC51DP7U000001 έως και KMHDC51EBBU319420.

Στην χώρα μας τα επηρεαζόμενα οχήματα, που έχουν εισαχθεί, έχουν ως εξής:

  1. Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 7 (4 πλαίσια):

KMHDB51CP7U000265

KMHDC51CP7U000229

KMHDC51CP7U000239

KMHDC51DP7U000254

  1. Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 8 (3.765 πλαίσια):

Από KMHDB51CP8U011074 έως KMHDC51EP8U109424 και το πλαίσιο KMHDC81EP8U013761.

  1. Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 9 (639 πλαίσια):

Από KMHDB51CP9U118245 έως KMHDB51CP9U150969 και από KMHDC51CP9U119805 έως KMHDC51CP9U147801.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα είναι πιθανό να παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα ABS/ESC στο κομμάτι της ασφαλειοθήκης, που βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Hyundai επιθυμούν για να γίνει προληπτικός έλεγχος και αντικατάσταση του κιτ του ρελέ PCB, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210-5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).