Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την ανάκληση 4.407 οχημάτων i30 εργοστασίου κατασκευής Κορέας (FD). Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία έχουν παραδοθεί στους τελικούς ιδιοκτήτες, με αριθμούς πλαισίου που πανευρωπαϊκά κυμαίνονται από KMHDB51CAAU190528 έως KMHDC8AE1BU109124 και ημερομηνία παραγωγής από το Μάρτιο του 2007 έως και τον Οκτώβριο του 2008.

Στην χώρα μας τα επηρεαζόμενα οχήματα που έχουν εισαχθεί έχουν ως εξής:

  1. Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 7 (3 μόνο πλαίσια):

KMHDB51CP7U000265

KMHDC51CP7U000239

KMHDC51DP7U000254.

  1. Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 8 (3.765 πλαίσια):

Από KMHDB51CP8U011074 έως KMHDC51EP8U109424 και το πλαίσιο KMHDC81EP8U013761.

  1. Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 9 (639 πλαίσια):

Από KMHDB51CP9U118245 έως KMHDB51CP9U150969 και από KMHDC51CP9U119805 έως KMHDC51CP9U147801.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα σε περίπτωση σύγκρουσης στο χαμηλότερο μέρος του αμαξώματος στο σημείο που βρίσκεται ο εγκέφαλος αερόσακων ACU, μπορεί να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι σε κατάσταση άλλη από αυτή των συνθηκών ενεργοποίησης τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Hyundai επιθυμούν για να γίνει προληπτικός έλεγχος και αναβάθμιση του λογισμικού του εγκεφάλου αερόσακων ACU, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210-5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).