Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 426 οχημάτων Mercedes-Benz C-Class (ΚΣ 205), με έτος παραγωγής από το 2015 έως το 2017.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα θα γίνει ενημέρωση του λογισμικού του εγκεφάλου κινητήρα πετρελαιοκίνητων οχημάτων, τα οποία έχουν την προδιαγραφή καυσαερίων Euro 6b, έτσι ώστε να βαθμονομηθούν συγκεκριμένες παράμετροι του συστήματος διαχείρισης κινητήρα, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές. Με το νέο λογισμικό ο μέσος όρος των εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατά την οδήγηση μειώνονται ακόμα περισσότερο. Η ανάκληση αφορά τη βελτίωση εκπομπών καυσαερίων και τα εμπλεκόμενα οχήματα δε διατρέχουν κάποιο κίνδυνο που να σχετίζεται µε το ανωτέρω πρόβλημα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ενημερωθεί το λογισμικό του εγκεφάλου κινητήρα, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 και 00302112111597.