Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 337 οχημάτων Mercedes-Benz X-Class (ΚΣ 470), με έτος παραγωγής από το 2017 έως το 2019. Πρόκειται συνολικά για δύο ανακλήσεις.

Η πρώτη ανάκληση αφορά σε 141 οχήματα με έτος παραγωγής 2017-2018. Στα επηρεαζόμενα οχήματα διαπιστώθηκε ότι στις οδηγίες τοποθέτησης των κιτ για την εκ των υστέρων τοποθέτηση μιας διάταξης ρυμούλκησης (κοτσαδόρου), αναφερόταν µια υπερβολικά υψηλή ροπή σύσφιξης των βιδών στερέωσης για την τοποθέτηση του εγκάρσιου φορέα.

Σε περίπτωση που ασκηθεί υπερβολικά υψηλή ροπή σύσφιξης, σύμφωνα µε τις οδηγίες τοποθέτησης, δε μπορεί να αποκλειστεί η αστοχία της βιδωτής σύνδεσης και, κατά συνέπεια, η αποσύνδεση της διάταξης ρυμουλκούμενου από το όχημα ρυμούλκησης κατά την έλξη. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επακόλουθη κυκλοφορία και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η δεύτερη ανάκληση αφορά σε 196 οχήματα με έτος παραγωγής 2017-2019. Στα επηρεαζόμενα οχήματα διαπιστώθηκε ότι ενδέχεται να προκληθεί υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου συνδυαστικού φορτίου οροφής (το φορτίο και των δύο επιμέρους οροφών) σε οχήματα X-Class, στα οποία τοποθετήθηκε εκ των υστέρων οροφή hardtop πάνω από την επιφάνεια φόρτωσης. Ενώ στις οδηγίες χρήσης του βασικού οχήματος και της οροφής hardtop είναι σωστά τα στοιχεία για τα εκάστοτε μέγιστα φορτία οροφής, ωστόσο λείπει η πληροφορία ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο συνδυαστικό φορτίο οροφής είναι μικρότερο από το άθροισμα των δύο επιμέρους τιμών.

Εάν ξεπεραστεί το επιτρεπόμενο συνολικό φορτίο οροφής, δεν διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος ESP, συνεπώς δε μπορούν να αποκλειστούν αρνητικές επιπτώσεις στην οδική συμπεριφορά, καθώς και αυξημένος κίνδυνος ολίσθησης και ατυχήματος. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στις οδηγίες χρήσης ορισμένων οχημάτων X-Class µε μπλοκέ διαφορικό στον πίσω άξονα αναφέρεται εσφαλμένα ότι η υποβοήθηση ESP μειώνεται σημαντικά όταν είναι ενεργοποιημένο το μπλοκέ διαφορικό του πίσω άξονα.

Στην πραγματικότητα, η υποβοήθηση ESP απενεργοποιείται πλήρως σε αυτή την περίπτωση, γεγονός που υποδεικνύεται σωστά µέσω της κίτρινης προειδοποιητικής λυχνίας “ESP OFF” στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα οχήματα X-Class δεν επεξηγούνται στις οδηγίες χρήσης τα προειδοποιητικά μηνύματα κειμένου στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων “PRE-SAFE Functions Limited” (Περιορισμένες λειτουργίες PRE-SAFE) και “PRE-SAFE Functions Currently Limited” (Προσωρινά περιορισμένες λειτουργίες PRE-SAFE).

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε τα ανωτέρω προβλήματα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 και 00302112111597.