Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ανακοίνωσε την ανάκληση 3.313 οχημάτων Yaris, Corolla, RAV4 παραγωγής από τον Ιούλιο 2020 έως τον Απρίλιο 2021 και 33 οχήματα Lexus UX250h και UX300e, παραγωγής από τον Αύγουστο 2020 έως τον Μάρτιο 2021.

Τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι εξοπλισμένα με μονάδα επικοινωνίας δεδομένων (DCM) που έχει σχεδιαστεί από συγκεκριμένο προμηθευτή. Εκτός από άλλες υπηρεσίες, η εν λόγω μονάδα DCM υποστηρίζει ένα σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (eCall), το οποίο επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα ή, σε περίπτωση ορισμένων σοβαρών συγκρούσεων, αυτόματα.

Λόγω ενός συγκεκριμένου σφάλματος κατά την ενημέρωση του λογισμικού που μπορεί να προκαλέσει επαναφορά της μονάδας στις αρχικές ρυθμίσεις, υπάρχει πιθανότητα η μονάδα DCM να υποστεί βλάβη και να μην είναι δυνατή η λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης. Σε αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση για τον επιβάτη του οχήματος ότι το σύστημα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κλήση, εκτός εάν ο επιβάτης επιχειρήσει να πραγματοποιήσει κλήση (π.χ. κλήση έκτακτης ανάγκης ή κλήση για άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες). Κατά συνέπεια, τα οχήματα δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισμός 2015/758 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν, για να γίνει ο σχετικός επαναπρογραμματισμός της μονάδας επικοινωνίας δεδομένων, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toyota Ελλάς στο τηλέφωνο 210-2808222 και ώρες 09:00-17:00.