Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ανακοίνωσε την ανάκληση 32.946 Auris, Avensis και Corolla, με ημερομηνία παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Μάιο του 2015. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη μονάδα ελέγχου εκπεμπόμενων αναθυμιάσεων καυσίμου που είναι συναρμολογημένη εντός του ντεπόζιτου βενζίνης.

Εκεί ενδέχεται στην άκρη του καναλιού διοχέτευσης των αναθυμιάσεων να αναπτυχθεί ρωγμή λόγω μη επαρκούς αντοχής του υλικού του καναλιού των εκπεμπόμενων αναθυμιάσεων καυσίμου. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει η πιθανότητα η ρωγμή να εξαπλωθεί με τη πάροδο του χρόνου έχοντας σαν αποτέλεσμα την ενδεχόμενη διαρροή ατμών καυσίμου και κατά συνέπεια την διαρροή καυσίμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν, για να γίνει η αντικατάσταση της βάσης δοχείου αναρρόφησης καυσίμου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toyota Ελλάς στο τηλέφωνο 210-2808222 και ώρες 09:00-17:00.