Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία BMW Hellas AE, επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των αυτοκινήτων BMW στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 286 οχημάτων X1 με ημερομηνία παραγωγής από 5 Οκτωβρίου 2018 έως 21 Ιανουαρίου 2019. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα οπίσθια φωτιστικά σώματα.

Στα συγκεκριμένα οχήματα απαιτείται να γίνει προληπτικός έλεγχος των οπίσθιων φωτιστικών σωμάτων του οχήματος και αντικατάσταση αυτών εάν είναι απαραίτητο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της BMW επιθυμούν, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της BMW Hellas AE στο τηλέφωνο 210-9118000 και ώρες 09:00-17:00 ή να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.bmw.gr.