Ανακαλούνται 260 Mercedes-Benz X-Class

Ανακαλούνται 260 Mercedes-Benz X-Class

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 260 Mercedes-Benz X-Class (ΚΣ 470) με έτος παραγωγής από το 2017 έως το 2020. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις οδηγίες χρήσης δεν αναγράφονται σωστά οι μέγιστες τιμές φορτίου οροφής. Το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο οροφής κατά την κίνηση του οχήματος είναι μικρότερο από αυτό κατά τη στάση του, π.χ. σε περίπτωση χρήσης μιας σκηνής οροφής.

Εάν ξεπεραστεί το μέγιστο φορτίο οροφής κατά την κίνηση του οχήματος ενδέχεται να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος ESP. Σε περίπτωση ατυχήματος θα μπορούσε να μετατοπιστεί το φορτίο που είναι στερεωμένο στην οροφή, να σπάσει η τέντα και να πέσει το φορτίο οροφής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να γίνει αντικατάσταση των έντυπων οδηγιών χρήσης και επικαιροποίηση των ψηφιακών οδηγιών χρήσης στο σύστημα Infotainment, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 και 00302112111597.