Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 241 οχημάτων X-Class (ΚΣ 470), με έτος παραγωγής από το 2017 έως το 2019.

Σε ορισμένα οχήματα X-Class μπορεί να προκληθεί διαρροή σε μια σύνδεση υδραυλικού σωλήνα στην πυξίδα τιμονιού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια του υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης. Οι δυνάμεις διεύθυνσης που πρέπει να ασκούνται από τον οδηγό του οχήματος, ως αποτέλεσμα της μειωμένης απόδοσης της υποβοήθησης, αυξάνονται όσο μειώνεται η ποσότητα του υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης.

Η πραγματική εξέλιξη της απώλειας υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης εξαρτάται από το εκάστοτε προφίλ οδήγησης. Η πλήρη απώλεια του υδραυλικού υγρού του συστήματος διεύθυνσης, θα είχε ως αποτέλεσμα την ολική βλάβη του συστήματος του υδραυλικού τιμονιού. Αν και το όχημα θα διατηρούσε, σε γενικές γραμμές, την ικανότητα διεύθυνσής του κατά την οδήγηση, το τιμόνι θα γινόταν αμέσως δύσκαμπτο. Αυτό θα είχε μεγαλύτερη επίδραση σε χαμηλότερες ταχύτητες και θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τον οδηγό ανά πάσα στιγμή και να επηρεάσει την ασφάλεια διεύθυνσης του οχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ελεγχθεί η βιδωτή σύνδεση του υδραυλικού σωλήνα συστήματος διεύθυνσης και θα διασφαλιστεί η απαιτούμενη ροπή σύσφιξης. Εφόσον απαιτείται, θα διορθωθεί η στάθμη υδραυλικού υγρού συστήματος διεύθυνσης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.