Ο όμιλος FCA ανακοίνωσε την παγκόσμια ανάκληση 206.668 Jeep, τα οποία πιθανότατα να έχουν πρόβλημα με τα πιτσιλιστήρια των υαλοκαθαριστήρων. Από τα 260.668 οχήματα τα 180.000 βρίσκονται στην Αμερική, ενώ τα υπόλοιπα 26.668 σε όλες τις άλλες Ηπείρους, εκ τον οποίων τα περισσότερα στην Ευρώπη. Το πρόβλημα εντοπίστηκε όπως αναφέραμε στα πιτσιλιστήρια, στα οποία μπορεί να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός και σε συνθήκες ξηρασίας μπορεί να τα απενεργοποιήσει.

Για να διορθωθεί το πρόβλημα θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας ιμάντας γείωσης στη μονάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα ατύχημα εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου προβλήματος. Σε όσους ανήκουν τα παραπάνω αυτοκίνητα, ο όμιλος FCA, ανακοίνωσε πως θα ειδοποίηση τους ιδιοκτήτες μέσω του επίσημου αντιπροσώπου κάθε χώρας για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση του.