Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 183 οχημάτων GLB (ΚΣ 247), με έτος παραγωγής από το 2019 έως το 2020.

Στα συγκεκριμένα οχήματα ενδέχεται η πίσω αεροτομή στην πόρτα χώρου αποσκευών να μην κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το εξωτερικό περίβλημα της πίσω αεροτομής ενδέχεται να μην συγκολλήθηκε καθόλου ή σωστά με τον βασικό φορέα. Σε περίπτωση που η συγκόλληση δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου, δεν διασφαλίζεται η επαρκής σύνδεση του εξωτερικού περιβλήματος με τον βασικό φορέα.

Σε περίπτωση που η συγκόλληση δεν πραγματοποιήθηκε πλήρως, η συγκόλληση θα μπορούσε να σπάσει κατά το άνοιγμα της πίσω πόρτας σε συνδυασμό με πρόσκρουση της πίσω αεροτομής στην οροφή. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αποκόλληση τμημάτων της πίσω αεροτομής από το όχημα κατά τη λειτουργία οδήγησης. Κατά συνέπεια, θα αυξανόταν ο κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού για άλλους χρήστες του δρόμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ελεγχθεί προληπτικά η πίσω αεροτομή και εάν χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.