Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ανακοίνωσε την ανάκληση 153 οχημάτων Proace, με ημερομηνία παραγωγής από το Μάρτιο του 2016 έως το Μάιο του 2019.

Στα εμπλεκόμενα οχήματα, υπάρχει πιθανότητα πρόωρης φθοράς του ιμάντα χρονισμού του κινητήρα με την πάροδο του χρόνου, λόγω υπερβολικού τεντώματος του ιμάντα. Ως αποτέλεσμα αυτού υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στο εσωτερικό του κινητήρα. Εάν αυτό συμβεί, ο κινητήρας ενδέχεται να σταματήσει κατά την οδήγηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν, για να γίνει η σχετική αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toyota Ελλάς στο τηλέφωνο 210-2808222 και ώρες 09:00-17:00.