Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ανακοινώνει την ανάκληση 14.428 Aygo με ημερομηνία παραγωγής από τον Φεβρουάριο του 2005 έως τον Ιανουάριο του 2014. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο τζάμι της πίσω πόρτας, το οποίο ενδέχεται να αποκολληθεί μερικώς από αυτήν, λόγω αστοχίας της κόλλας που το συγκρατεί. Εάν αυτό συμβεί, το τζάμι θα συγκρατείται από ένα μόνο σημείο στην οπίσθια πόρτα.

Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να παρατηρηθεί θόρυβος, δόνηση ή εισροή νερού. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το τζάμι θα μπορούσε να μετακινηθεί από τη θέση του και ενδεχομένως να αποκολληθεί πλήρως από το όχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν για να γίνει o σχετικός έλεγχος και η πιθανή αντικατάσταση του τζαμιού της οπίσθιας πόρτας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210-2808222 και ώρες 09:00-17:00.