Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., γενικό εισαγωγέα αυτοκινήτων Kia στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 1.423 οχημάτων Sportage QLe, με ημερομηνία παραγωγής από 25/10/2015 έως 07/10/2020. Στα οχήματα αυτά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου υδραυλικού κυκλώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Kia επιθυμούν, για να γίνει αντικατάσταση δύο ασφαλειών στην ασφαλειοθήκη στην χώρο του κινητήρα και αναλόγως του εξοπλισμού του αυτοκινήτου, αναβάθμιση λογισμικού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210-5507215.