Αλλάζουν τα σήματα στις ενδείξεις των καυσίμων

Αλλάζουν τα σήματα στις ενδείξεις των καυσίμων

Από την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου θα ισχύσει το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης καυσίμων κίνησης αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μαζί με τις Νορβηγία, Ισλανδία και Τουρκία, θα είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με τη νέα οδηγία και να προσθέσουν την κατάλληλη σήμανση για τον τρόπο διάκρισης των καυσίμων.

Η κατηγοριοποίηση για τη σωστή διάκριση των καυσίμων θα γίνει με τα σχήματα του κύκλου, του τετραγώνου και του ρόμβου. Συγκεκριμένα ο κύκλος θα αντιστοιχεί στη βενζίνη, το τετράγωνο στο πετρέλαιο και ο ρόμβος στο αέριο. Εκτός όμως των σημάτων θα υπάρχουν και κάποιοι κωδικοί που θα ξεχωρίζουν τις ποιότητες των καυσίμων.

Πιο αναλυτικά οι αντλίες που φέρουν τον κύκλο θα τροφοδοτούν τα οχήματα με βενζίνη, ενώ εντός αυτού θα αναγράφεται το γράμμα Ε. Ο αριθμός δίπλα στο γράμμα δηλώνει την ποσότητα βιοκαυσίμων στη βενζίνη. Το E5 αφορά στην αμόλυβδη 95 και 98 οκτανίων με 5% περιεκτικότητα κατ’ όγκο σε βιοκαύσιμα (αιθανόλη). Το E10 αφορά στην αμόλυβδη βενζίνη με 10% περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα (αιθανόλη), ενώ το E85 αφορά στη βενζίνη με 85% περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα (αιθανόλη).

Στο πετρέλαιο αντιστοιχεί το σήμα του τετραγώνου και θα συνδυάζεται με το γράμμα Β. Το B7 δηλώνει την περιεκτικότητα σε ποσοστό σε βιοκαύσιμα, 7% Biodiesel, ενώ το B10 είναι 10% Biodiesel. Επιπλέον, το XTL δηλώνει το συνθετικό καύσιμο που δεν παράγεται από αργό πετρέλαιο, όπως η βιώσιμη βενζίνη και το βιώσιμο πετρέλαιο.

Τέλος, στο αέριο θα αντιστοιχεί το σχήμα του ρόμβου. Όσον αφορά στα γράμματα, το H2, αναφέρεται σε αντλίες υδρογόνου, το CNG στο φυσικό αέριο, το LNG στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και το LPG στο υγροποιημένο αέριο πετρελαίου.

Εκτός όμως από τα βενζινάδικα οι εταιρείες αυτοκινήτων θα είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν στα νέα μοντέλα τον τύπο καυσίμου στην τάπα της βενζίνης τουλάχιστον για όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Η νέα οδηγία όπως φαίνεται θα μας κάνει να συνηθίσουμε τα νέα σχήματα και γράμματα και έτσι θα αποφεύγονται και τα λάθη που καμία φορά γίνονται.