Τιμοκατάλογοι στα συνεργεία αυτοκινήτων

Τιμοκατάλογοι στα συνεργεία αυτοκινήτων

Μια απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τους κανόνες του ΔΙΕΠΠΥ έρχεται να ανακουφίσει πάρα πολλούς καταναλωτές, αφού όταν πήγαιναν στο συνεργείο πολλές φορές δε γνώριζαν τι πλήρωναν και γιατί το πλήρωναν. Τώρα σύμφωνα με τη να απόφαση θα είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες των συνεργείων να έχουν αναρτημένο τιμοκατάλογο για τις βασικές εργασίες, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει και το ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, πλέον οι επιχειρήσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, οχημάτων, σκαφών αναψυχής και κάθε φύσεως τροχοφόρων, υποχρεούνται να διατηρούν αναρτημένο τιμοκατάλογο, όπου θα αναγράφονται οι εκάστοτε χρεώσεις. Επιπλέον σε κάθε παραστατικό θα πρέπει να αναγράφεται κάθε είδους εργασία που θα έχει γίνει μαζί με όλες τις χρεώσεις, ενώ για οποιεσδήποτε άλλες εργασίες που δε θα αναφέρονται στον τιμοκατάλογο κατόπιν αίτησης του πελάτη, ο επισκευαστής θα πρέπει να συντάσσει έγγραφη προσφορά.