Η Γαλλική Peugeot με γνώμονα την ελληνική πραγματικότητα λανσάρει ένα νέο πρόγραμμα για την απόκτηση νέου αυτοκινήτου, με σκοπό να είναι όσο περισσότερο ωφέλιμο γίνεται για τους υποψήφιους αγοραστές αυτοκινήτου. Το νέο πρόγραμμα ονομάζεται “Peugeot 4X4” και τα προσφέρει όπως φαίνεται και από τον τίτλο όλα επί τέσσερα. Συγκεκριμένα προσφέρονται 4 χρόνια Άτοκη Χρηματοδότηση, 4 χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση, 4 χρόνια Δωρεάν Οδική Βοήθεια και 4 χρόνια Δωρεάν service.

Η άτοκη χρηματοδότηση αφορά σε πρόγραμμα με σταθερό ποσό χρηματοδότησης και αποπληρωμή διάρκειας 48 μηνών. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η δόση για το 108 είναι 108€, για το 208, είναι 208€, ενώ για το 308, είναι 308€. Επιπλέον περιλαμβάνεται το δωρεάν service, το οποίο παρέχει εντελώς δωρεάν την προκαθορισμένη από τον κατασκευαστή συντήρηση του αυτοκινήτου για 4 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και των ανταλλακτικών. Τέλος, το πρόγραμμα ισχύει έως τέλος Ιουλίου.