Το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προωθεί 5 νέες ρυθμίσεις για την κυκλοφορία και την ταξινόμηση των ιστορικών οχημάτων μετά τα νέα μέτρα που εκτός από τα διπλώματα οδήγησης φέρνει αλλαγές και στα ιστορικά οχήματα. Πιο συγκεκριμένα για να χαρακτηριστεί ένα όχημα ως ιστορικό χρειάζεται:

  • Σχετική βεβαίωση, η οποία χορηγείται αποκλειστικά από φορείς που υποδεικνύονται ή/και εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο. για οχήματα τουλάχιστον 30 ετών. Οι άνω φορείς χορηγούν κάθε 5 χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.
  • Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και ειδικών πινακίδων) από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η Βεβαίωση Χαρακτηρισμού και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, ενώ απαιτείται Τεχνικός Έλεγχος Οχήματος κάθε χρόνο. Μετά τη χορήγηση των ειδικών πινακίδων γίνεται υποχρεωτική διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εγγραφή του στο Μητρώο Οχημάτων Ιστορικού Ενδιαφέροντος του Υπουργείου. Καταβάλλεται τέλος έκδοσης αδείας και πινακίδων.

Η κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων υπάγεται στους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., ενώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά και επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον μικρό δακτύλιο. Για όσους δε γνωρίζουν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα άνω των 45 ετών.

Για παραβάσεις του ΚΟΚ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ κυρώσεις, ενώ για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500€ έως 5.000€ στους Φορείς (εκπρόσωποι ή υποδεικνυόμενοι από ΔΟΑ, ΔΟΜ, ΔΟΠΟ) και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, καθώς και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Τέλος, όσα οχήματα έχουν χαρακτηριστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους, εφόσον είναι 30 ετών από την ημερομηνία αίτησης χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας, ενώ όσα ιστορικά οχήματα δεν έχουν λάβει στοιχεία κυκλοφορίας 18 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, απαγορεύεται να κυκλοφορούν.