Μία ημέρα επιπλέον για τα Τέλη κυκλοφορίας 2017

Μία ημέρα επιπλέον για τα Τέλη κυκλοφορίας 2017

Μια ημέρα δόθηκε ακόμη για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2017 από το Υπουργείο Οικονομικών. Για την ακρίβεια, επειδή η τελευταία ημέρα του έτους είναι το Σάββατο, η πληρωμή εκπνέει τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, οπότε είναι και εργάσιμη.

Στην περίπτωση που ο κάτοχος του αυτοκινήτου δεν προβεί στην πληρωμή τους εντός προθεσμίας υπενθυμίζουμε ότι το πρόστιμο ισούται με το ύψος, το οποίο έπρεπε να εξοφληθεί. Η παράταση αυτή μέχρι 02/01/2017 δεν ισχύει για την κατάθεση πινακίδων, επομένως εκεί η καταληκτική ημερομηνία είναι 30/12/2016.

Για το εάν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση, ως είθισται δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο είναι πιθανό να γίνει μέχρι τις 5/1 όπως γίνεται συνήθως κάθε χρόνο.