Και το 2018 Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα

Και το 2018 Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα

Όσοι έχουν ακινητοποιήσει τα οχήματα τους παραδίδοντας τις πινακίδες στο τέλος της χρονιάς που μας πέρασε για να αποφύγουν τα τέλη κυκλοφορίας, θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να κινήσουν εάν θέλουν το όχημα τους για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αφού μπορούν να επιλέξουν όσους μήνες θέλουν.

Η τροπολογία για το 2018 κατατέθηκε στη Βουλή, χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά σε σχέση με πέρυσι, πληρώνοντας οι ιδιοκτήτες κάτι παραπάνω από τους μήνες που θα επιλέξουν να κινηθούν. Συγκεκριμένα για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας και για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι τις 31/12/2018, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών. Δηλαδή για όσους μήνες επιλέξει ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει επιπλέον 2 μήνες.