Η Volvo Cars εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανακαλεί 200 XC90 σχετικά με ένα πρόβλημα που προέκυψε στις καλωδιώσεις των αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αφού μια λανθασμένη συναρμολόγηση στις καλωδιώσεις των αερόσακων, μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική βλάβη. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο οδηγός θα έχει αμέσως ένα προειδοποιητικό μήνυμα που θα εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων, το οποίο λέει ότι πρέπει να επισκεφθεί άμεσα το συνεργείο.

volvo xc90 2Το λάθος στην καλωδίωση μπορεί να επιφέρει απενεργοποίηση των αερόσακων, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των επιβατών στην περίπτωση ατυχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα ατύχημα που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι 200 κάτοχοι των εν λόγω οχημάτων που βρίσκονται στην Ευρώπη και την Αμερική (οι περισσότεροι στη Σουηδία), θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, για να προσέλθουν σε οποιοδήποτε συνεργείο της Volvo για τον έλεγχο και την αντικατάσταση σε ότι χρειαστεί.